สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม
สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม

Read Online สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม PDF

"กฎ 26 ข้อสู่การเป็นร้านยอดนิยม" ในซีรีส์ "สุดยอดกลยุทธ์จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน" เป็นหนังสือคู่มือการจัดการร้านอาหารในรูปแบบการ์ตูน นำเสนอเรื่องราวผ่านตัวเอก เชฟมาสะ ผู้ที่เดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยร้านอาหารต่างๆ แก้ไขปัญหา เนื้อหาอ่านสนุกและเข้าใจง่าย พร้อมมีบทสรุปท้ายตอนเพื่ออธิบายเพิ่มเติม สามารถนำมาใช้เพื่อบริหารร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จได้เนื้อหาอย่างย่อการทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า : ดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา, แก้ไขความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน, ทำใบปลิวเพื่อสื่อสารกับลูกค้าไม่ใช่เพื่อตัวเอง, ชี้แจ้งภาพลักษณ์ของร้านให้มากที่สุดที่หน้าร้าน, การบริการจัดเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของร้านการต้อนรับลูกค้าด้วยความอบอุ่นและพึงพอใจ : ความเอาใจใส่คือพื้นฐานสำคัญของการต้อนรับ, การ "ชนะใจ" ลูกค้าเจ้าอารมณ์, "ป้ายตั้งโต๊ะ" เป็นเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าชนิดหนึ่ง, เรียนรู้วิธีรับมือกับลูกค้าพฤติกรรมไม่เหมาะสม, ทักษะในการปฏิเสธคือบททดสอบมาตรฐานการต้อนรับ, "กิจกรรมพิเศษ" เป็นเพียงทางเลือกในการต้อนรับลูกค้า, ร่วมมือร่วมใจกันต้อนรับลูการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ : การดุด่าและการตำหนิไม่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนา, ป้องกันความขัดแย้งระหว่างพนักงาน, มอบหมายงานให้พนักงาน, มีมาตรฐานในการประเมินพนักงานอย่างชัดเจน, "การทักทาย" สิ่งจำเป็นอันดับแรกของการฝึกอบรม, เคล็ดลับในการสัมภาษณ์, ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนกำลังคนหลุมพรางที่มักมองข้าม : พนักงานไม่เพียงพอจริงหรือ?, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารตามธรรมชาติ, "อาหารจานหลัก" อาจไม่ใช่ "อาหารจานเด่น", "แผนที่" เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม, ค่านิยมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจมากกว่าที่คิด, ระมัดระวังการใช้กลยุทธ์การลดราคา, เรียนรู้ความผิดพลาดจากผู้อื่น

  • Released:
  • Author: COMM BANGKOK
  • Rating: 4,9
  • Publisher: Ebook DIgital Agency
  • Total Page: 251 pages
  • File Size: 2551 Kb

Today there are many websites designed for able to see สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม files or online reading on the web, this site is one of them. You do not always must pay to view totally free files. We have outlined the ideal doc around the globe and accumulate it that you can see and download it totally free. We now have a lot of kindle databases prepared to observe and download in any structure and good quality

Just kind your pursuit issue based on the files title or publisher, and you will probably locate any connected files based on your keyword like สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม. As easy as snapping your fingers, delighted Reading

We love สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม, and everybody loves them as well more when they are at no cost, correct? Then you definitely are within a perfect place. Find your favourite video and download it free of charge on our website

สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Download Links

Reading FormatsLINKLINKLINKLINKLINK
PDFGD2CUGD1ZSRC
RTFGD2CUGD1ZSRC
MobiGD2CUGD1ZSRC
KindleGD2CUGD1ZSRC
Files FormatLINKLINKLINKLINKLINK
Audio BookGD2CUGD1ZSRC
ZIPGD2CUGD1ZSRC
RARGD2CUGD1ZSRC
IMGGD2CUGD1ZSRC

Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Full Version, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Full Book Hd Quality, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Full Book Online, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม High Quality, สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม High Quality Download, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Full Book Google Drive, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Read Online, สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Best Quality Download, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Without Signing Up, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Google, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม English Free, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Free Dailymotion, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Free, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Full, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Dailymotion, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Free Online, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Best Quality, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Free Good Quality, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Free Yes Books, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Reddit, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Free, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Leaked Full Book, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม English Version, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Good Quality, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Download Free, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Good Quality Online, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Free Reddit, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Good Quality, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม No Sign Up, Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Online Unblocked, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม English , Read สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Full Book Dailymotion, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม With English, Download สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Free Edition

สุดยอดกลยุทธ์ จัดการร้านอาหาร ฉบับการ์ตูน: กฎ26ข้อ สู่การเป็น ร้านยอดนิยม Related About YouR Books